۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

شيمي عمومي1

 

آزمایشگاه شیمی عمومی 1 ، اولین درس آزمایشگاهی برای رشته های شیمی محض و شیمی کاربردی است که بصورت یک واحد عملی ارائه میشود. این درس همچنین برای رشته های فیزیک محض و فیزیک مهندسی و همچنین رشته های زیست فناوری و علوم گیاهی و میکروبیولوژی نیز توسط همکاران هیئت علمی در گروه شیمی بصورت یک واحد عملی ارائه میگردد .

سر فصل های ارائه شده در این آزمایشگاه عبارتند از :

1- آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و رعایت نکات ایمنی
2- کروماتوگرافی
3- واکنش های شیمیایی
4- قانون بقا جرم در دو جلسه
5- تیتراسیون اسید و باز
6- تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا
7- کالریمتری
8- تعیین وزن اتمی منیزیم
9- تعیین سختی آب
10- تامپون

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/13
تعداد بازدید:
10560
آزمایشگاه های آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.