۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

اعضای هیأت علمی گروه ماده چگال


     دکتر صدیقه دادرس
مدیر گروه ماده چگال
رشته تحصیلی: فیزیک ماده چگال
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692642
ایمیل:dadras@alzahra.ac.ir
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/dadras
گوگل اسکولار

     

     دکتر امیرعلی مسعودی
رشته تحصیلی: فیزیک ماده چگال
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 85692370 - 88041347
ایمیل:masoudi@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/aamasoudi
گوگل اسکولار

     

     دکتر محمد رضا جعفری
رشته تحصیلی:فیزیک 
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692663
ایمیل: mo.jafari@alzahra.ac.ir
گوگل اسکولار
     
   دکتر فاطمه تاجیک
رشته تحصیلی:فیزیک
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 85692646
ایمیل: f.tajik@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/tajik
گوگل اسکولار
  

     دکتر کوروش رحیمی
رشته تحصیلی:فیزیک ماده چگال
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:  85692640
ایمیل: k.rahimi@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/krahimi
گوگل اسکولار

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/03
تعداد بازدید:
2823
فیزیک ماده چگال
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.