۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

مجلات دانشكده


مجله فیزیک
 
نوع مجله : علمی ترویجی
صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول : دکتر عزیزالله شفیع خانی استاد دانشکده فیزیک دانشگاه الزهرا
سردبیر : دکتر سعیده شعاری نژاد دانشیاردانشکده فیزیک دانشگاه الزهرا
URL:http://jap.alzahra.ac.ir

مجله Interface, Thin Films and Two - Dimensional Systems
 

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:دکتر فاطمه شهشهانی دانشیار دانشگاه الزهرا
سردبیر: دکتر امیرعلی مسعودی استاد دانشگاه الزهرا
URL:https://jitf.alzahra.ac.ir/?lang=fa

تاریخ به روز رسانی:
1403/03/01
تعداد بازدید:
7758
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.