۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

اعضای هیأت علمی گروه فیزیک نظری و نانو


     دکترعزیز اله شفیع خانی
مدیر گروه فیزیک نظری و نانو
رشته تحصیلی: نانو فیزیک
مرتبه علمی:استاد
تلفن: 85692817
ایمیل:ashafie@alzahra.ac.ir
گوگل اسکولار

     
   
دکتر علی اصغر شکری
رشته تحصیلی: نانو فیزیک
مرتبه علمی:استاد
تلفن: 85692660 - 88041344
ایمیل:aashokri@alzahra.ac.ir 
گوگل اسکولار
 
     

     دکتر سعیده شعاری نژاد
رشته تحصیلی:نانو فیزیک
مرتبه علمی:دانشیار
تلفن: 85692607
ایمیل: sshoari@alzahra.ac.ir
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/sshoari
گوگل اسکولار
     

     دکتر وحید دادمهر
رشته تحصیلی: نانو فیزیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692631
ایمیل: daadmehr@alzahra.ac.ir
     
 
 دکتر کامران کاویانی
رشته تحصیلی:فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
مرتبه علمی:دانشیار
تلفن:  85692632
ایمیل: kaviani@alzahra.ac.ir
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/kaviani
گوگل اسکولار
   

     دکتر فریناز روشنی
رشته تحصیلی:فیزیک ریاضی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:  85692628
ایمیل: farinaz@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/farinaz
گوگل اسکولار

تاریخ به روز رسانی:
1402/03/21
تعداد بازدید:
3065
فیزیک نظری و نانو
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.