۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

اعضای هیأت علمی گروه اتمی و ملکولی

     دکتر حسین حکیمی پژوه
مدیر گروه اتمی و مولکولی
رشته تحصیلی: فیزیک پلاسما
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692631
ایمیل:hakimi@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/hakimi
گوگل اسکولار

     
     دکتر بتول سجاد
رشته تحصیلی:فیزیک اپتیک و لیزر
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692659
ایمیل: bsajad@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/sajad
گوگل اسکولار

     
     دکتر نرگس انصاری
رشته تحصیلی:فوتونیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85693012
ایمیل: n.ansari@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/ansari
گوگل اسکولار
     
     دکتر محمود رضا روحانی
رشته تحصیلی:فیزیک پلاسما
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: rouhanik@yahoo.com
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/rouhani
گوگل اسکولار
     

  دکتر آیدا آرای
رشته تحصیلی: فیزیک اتمی مولکولی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 85692631
ایمیل: a.aray@alzahra.ac.ir
گوگل اسکولار
   
   دکتر مهران شاه منصوری
رشته تحصیلی: فیزیک پلاسما
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: m.shahmansouri@alzahra.ac.ir
گوگل اسکولار

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/11
تعداد بازدید:
2915
اتمی و مولکولی
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.