۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

همکاران بازنشسته


     دکتر عبدالله مرتضی علی
رشته تحصیلی: فیزیک - ماده چگال
مرتبه علمی: استاد
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/mortezaali
گوگل اسکولار

     
     دکتر فاطمه شهشهانی
رشته تحصیلی:فیزیک - اپتیک و لیزر
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: f_shahshahani@alzahra.ac.ir     
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/shahshahani
گوگل اسکولار

     
      دکتر ناهید ملکی جیرسرایی
رشته تحصیلی:فیزیک - ماده چگال
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: maleki@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/nmaleki
گوگل اسکولار
     
   دکتر مرحومه سیده زهرا شورشینی
رشته تحصیلی:فیزیک - اپتیک لیزر
مرتبه علمی: استادیار
   
   دکتر مرحوم رضا ثابت داریانی
رشته تحصیلی: فیزیک - ماده چگال
مرتبه علمی: استاد

   
   دکتر نیره مرتضوی مقدم
رشته تحصیلی: فیزیک هسته ای
مرتبه علمی: استاد یار
   
   دکتر محمد رضا سرکرده ای
رشته تحصیلی: فیزیک نظری
مرتبه علمی: دانشیار
   
   دکتر نیلوفر دولتشاهی
رشته تحصیلی: فیزیک هسته ای
مرتبه علمی: استادیار
   
  
مرحوم آقای رحمتیان
رشته تحصیلی: فیزیک - ماده چگال
مرتبه علمی: مربی
 
   
  
 گیتی آیت اللهی
کارشناس پژوهشی

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/11
تعداد بازدید:
867
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.