۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

معاونين و مديران


    
دکتر حسین حکیمی پژوه
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
رشته تحصیلی: فیزیک پلاسما
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692660
ایمیل:hakimi@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/hakimi
گوگل اسکولار


     

    
دکتر محمد تقی میرترابی
معاون پژوهشی و اجرایی
رشته تحصیلی: فیزیک بنیادی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:88041344 -85692626
ایمیل:torabi@alzahra.ac.ir
گوگل اسکولار


 

   

     دکتر احمد شریعتی
مدیر گروه فیزیک بنیادی
رشته تحصیلی: فیزیک ریاضی
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل:shariati@mailaps.org
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/shariati
گوگل اسکولار
     
    دکتر صدیقه دادرس
مدیر گروه ماده چگال
رشته تحصیلی: فیزیک ماده چگال
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692642
ایمیل:dadras@alzahra.ac.ir
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/dadras
گوگل اسکولار
     
     
دکتر عزیزاله شفیع خانی
مدیر گروه فیزیک نظری و نانو
رشته تحصیلی: نانو فیزیک
مرتبه علمی:استاد
تلفن: 85692817
ایمیل:ashafie@alzahra.ac.ir
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/ashafie
گوگل اسکولار
   
   
دکتر حسین حکیمی پژوه
مدیر گروه اتمی و مولکولی
رشته تحصیلی: فیزیک پلاسما
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692631
ایمیل:hakimi@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/hakimi
گوگل اسکولار

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/11
تعداد بازدید:
1403
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.