۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

اعضای هیأت علمی گروه فیزیک بنیادی


     دکتر احمد شریعتی
مدیر گروه فیزیک بنیادی
رشته تحصیلی: فیزیک ریاضی
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: a.shariati@alzahra.ac.ir
گوگل اسکولار

     

     دکتر محمد خرمی
رشته تحصیلی: فیزیک ریاضی
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: mamwad@alzahra.ac.ir
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/mamwad
گوگل اسکولار

     

    دکتر امیر آقا محمدی
رشته تحصیلی: فیزیک ریاضی
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: mohamadi@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/aghamohammadi
گوگل اسکولار
     

     دکتر امیر حسین فتح اللهی
رشته تحصیلی:فیزیک ریاضی
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: fath@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/ahfatol
گوگل اسکولار                                                 
   
   دکتر محمد تقی میرترابی
رشته تحصیلی: نجوم و اخترفیزیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:85692626-88041344
ایمیل: torabi@alzahra.ac.ir
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/torabi
گوگل اسکولار

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/11
تعداد بازدید:
1992
گروه فیزیک بنیادی
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.