۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد
گواهي اشتغال به تحصيل چگونه صادر مي‌شود؟
سئوال:

گواهي اشتغال به تحصيل چگونه صادر مي‌شود؟
پاسخ:
- درخواست كتبي دانشجو به كارشناس آموزش در دانشكده
- ارسال گواهي از دانشكده به اداره آموزش ( توسط نامه‌رسان)
- امضا گواهي توسط مدير امور آموزشي
- ثبت و عودت گواهي به دانشكده (توسط نامه‌رسان)

تاریخ:
1396/07/04
تعداد بازدید:
539
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.