۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد
ميهمان تك‌درس به ساير دانشگاه‌ها چه مراحلي دارد؟
سئوال:
ميهمان تك‌درس به ساير دانشگاه‌ها چه مراحلي دارد؟
پاسخ:
- تاييد درخواست كتبي دانشجو توسط استاد راهنما و مدير گروه
- تحويل فرم مربوطه به كارشناس آموزش و ثبت درخواست در سامانه گلستان(پردازش 23500) توسط دانشجو
- تاييد درخواست مهماني به ترتيب توسط كارشناس آموزش، مدير گروه، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده، كارشناس مالي دانشكده
- تاييد و تحويل فرم مربوطه توسط دبيرخانه مديريت آموزشي به دانشجو
- ارائه برگه انتخاب واحد از دانشگاه مقصد به آموزش مربوطه توسط دانشجو و ثبت آن در سامانه
تاریخ:
1396/08/16
تعداد بازدید:
616
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.