۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه اتمی ملکولی:
 دکتر حسین حکیمی پژوه
مدیر گروه اتمی و مولکولی
رشته تحصیلی: فیزیک پلاسما
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692631
ایمیل:hakimi@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/hakimi
گوگل اسکولار

  
 دکتر بتول سجاد
رشته تحصیلی:فیزیک اپتیک و لیزر
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692659
ایمیل: bsajad@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/sajad
گوگل اسکولار

  
 دکتر نرگس انصاری
رشته تحصیلی:فوتونیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85693012
ایمیل: n.ansari@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/ansari
گوگل اسکولار
  
 دکتر محمود رضا روحانی
رشته تحصیلی:فیزیک پلاسما
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: rouhanik@yahoo.com
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/rouhani
گوگل اسکولار
  

  دکتر آیدا آرای
رشته تحصیلی: فیزیک اتمی مولکولی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 85692631
ایمیل: a.aray@alzahra.ac.ir
گوگل اسکولار
  
  دکتر مهران شاه منصوری
رشته تحصیلی: فیزیک پلاسما
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: m.shahmansouri@alzahra.ac.ir
گوگل اسکولار
 
اعضای هیات علمی گروه فیزیک بنیادی:

 دکتر احمد شریعتی
مدیر گروه فیزیک بنیادی
رشته تحصیلی: فیزیک ریاضی
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: a.shariati@alzahra.ac.ir
گوگل اسکولار

  

 دکتر محمد خرمی
رشته تحصیلی: فیزیک ریاضی
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: mamwad@alzahra.ac.ir
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/mamwad
گوگل اسکولار

  

 دکتر امیر آقا محمدی
رشته تحصیلی: فیزیک ریاضی
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: mohamadi@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/aghamohammadi
گوگل اسکولار
  

 دکتر امیر حسین فتح اللهی
رشته تحصیلی:فیزیک ریاضی
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: fath@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/ahfatol
گوگل اسکولار
  
  دکتر محمد تقی میرترابی
رشته تحصیلی: نجوم و اخترفیزیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:85692626-88041344
ایمیل: torabi@alzahra.ac.ir
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/torabi
گوگل اسکولار
 
اعضای هیات علمی گروه ماده چگال:

 دکتر صدیقه دادرس
مدیر گروه ماده چگال
رشته تحصیلی: فیزیک ماده چگال
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692642
ایمیل:dadras@alzahra.ac.ir
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/dadras
گوگل اسکولار

  

 دکتر امیرعلی مسعودی
رشته تحصیلی: فیزیک ماده چگال
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 85692370 - 88041347
ایمیل:masoudi@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/aamasoudi
گوگل اسکولار

  

 دکتر محمد رضا جعفری
رشته تحصیلی:فیزیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692663
ایمیل: mo.jafari@alzahra.ac.ir
گوگل اسکولار
  
  دکتر فاطمه تاجیک
رشته تحصیلی:فیزیک
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 85692646
ایمیل: f.tajik@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/tajik
گوگل اسکولار
  

 دکتر کوروش رحیمی
رشته تحصیلی:فیزیک ماده چگال
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 85692640
ایمیل: k.rahimi@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/krahimi
گوگل اسکولار
 
اعضای هیات علمی گروه فیزیک نظری و نانو:

 دکترعزیز اله شفیع خانی
مدیر گروه فیزیک نظری و نانو
رشته تحصیلی: نانو فیزیک
مرتبه علمی:استاد
تلفن: 85692817
ایمیل:ashafie@alzahra.ac.ir
گوگل اسکولار
  
 دکتر علی اصغر شکری
رشته تحصیلی: نانو فیزیک
مرتبه علمی:استاد
تلفن: 85692660 - 88041344
ایمیل:aashokri@alzahra.ac.ir
گوگل اسکولار
  

 دکتر سعیده شعاری نژاد
رشته تحصیلی:نانو فیزیک
مرتبه علمی:دانشیار
تلفن: 85692607
ایمیل: sshoari@alzahra.ac.ir
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/sshoari
گوگل اسکولار
  

 دکتر وحید دادمهر
رشته تحصیلی: نانو فیزیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692631
ایمیل: daadmehr@alzahra.ac.ir
  

دکتر کامران کاویانی
رشته تحصیلی:فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
مرتبه علمی:دانشیار
تلفن: 85692632
ایمیل: kaviani@alzahra.ac.ir
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/kaviani
گوگل اسکولار
  

 دکتر فریناز روشنی
رشته تحصیلی:فیزیک ریاضی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 85692628
ایمیل: farinaz@alzahra.ac.ir
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/farinaz
گوگل اسکولار
 

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/11
تعداد بازدید:
534
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.