۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

كارشناسان


بخش آموزشی , اداری و پژوهشی دانشکده

 تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

فکس

پست الکترونی

 

مریم لشنی زادگان

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2370

88041347

   m_lashani@alzahra.ac.ir
 

محمد تقی میرترابی

معاون پژوهشی و اجرایی

2370

88041347

   
 

گیتی آیت اللهی

کارشناس امور دانشکده (مسئول امور مالی )

2651

85692651

   g.ayatollahi@alzahra.ac.ir
 

علی قنبر زاده

متصدی امور دانشکده

2636

85692636

   a.ghanbarzadeh@alzahra.ac.ir
 

بهاربراهیمی

کارشناس امور دانشکده (مسئول کامپیوتر و شبکه دانشکده)

2620

85692620

   ebahar@alzahra.ac.ir
 

اکرم حاجی محمدی

کارشناس امور دانشکده(مسئول آموزش کارشناسی فیزیک)

2870

85692870

 
 

زهرا حیدری

کارشناس مسئول                 دانشکده -(مسئول آموزش کارشناسی  ارشد و دکتری رشته فیزیک )

2871

85692871

   z.heidari@alzahra.ac.ir
 

نیر مسافر

کارشناس امور دانشکده (مسئول آموزش کارشناسی  ارشد و دکتری رشته شیمی)

2648

85692648

   n.mosafer@alzahra.ac.ir
  فاطمه میرزایی  کارشناس امور دانشکده (مسئول امور پژوهشی)  2634  85692634    f.mirzaei@alzahra.ac.ir
  سمیه حسنوند  کارشناس امور دانشکده (مسئول آموزش کارشناسی شیمی)   2872  85692872  
            s.hasanvand@alzahra.ac.ir
 
رضوان
 شاه کرمی
 کارشناس امور دانشکده شیمی    

گروه فیزیک

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

فکس

پست الکترونیک

  خورشید دماوندی  

مسئول دفتر گروه فیزیک

2660

85692660

  kh.damavandi@alzahra.ac.ir 
 

مقدم علی صفری

کارشناس آزمایشگاه

2639

85692639

 

ayat481@yahoo.com
mo.safari@alzahra.ac.ir

 

رامونا نیک خصال

کارشناس آزمایشگاه

2644

85692644

 

rnik@alzahra.ac.ir

 

سکینه مینایی فرد

کارشناس آزمایشگاه

2627

85692627

 

s.minaeifard@alzahra.ac.ir

             

گروه شیمی

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

فکس

پست الکترونیک

 

طوبی زریچی

مسئول دفتر شیمی 

2616

88041347

88041344

t.zarichi@gmail.com

 

نرگس محمدی

کارشناس آزمایشگاه

2605-2610

85692610

  

 

مطهره عسگری

کارشناس آزمایشگاه

2605-2610

85692605

 

m.askari@alzahra.ac.ir

  زیبا عبدالله پور  کارشناس آزمایشگاه  2605      z.abdollahpour@alzahra.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/21
تعداد بازدید:
22522
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.