۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
اعضای هیئت علمی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک

Academic Rank

Name

 

امیر آقامحمدی

استاد

فیزیک ریاضی

mohamadi@alzahra.ac.ir

Professor

Amir Aghamohammadi

 
نرگس انصاری استادیار فتونیک   n.ansari@alzahra.ac.ir
Assistant Professor Narges Ansari 

 

حسین حکیمی پژوه 

استادیار 

فیزیک پلاسما 

 hhpajouh@live.com

 Assistant Professor

Hosein Hakimi pajouh 

 

محمد خرمی        

استاد 

فیزیک ریاضی 

 mamwad@mailaps.org

Professor 

Mohammad Khorami 

 

صدیقه دادرس 

دانشیار 

فیزیک ماده چگال 

 dadras@alzahra.ac.ir

Associate Professor 

 Sedigheh Dadras

 

وحید دادمهر

دانشیار

فیزیک ماده چگال 

daadmehr@alzahra.ac.ir 

 Associate Professor

Vahid Dadmehr 

 

 فریناز روشنی

دانشیار 

فیزیک نظری 

 

 Associate Professor

Farinaz Roshani 

 

 کامران کاویانی

 دانشیار

فیزیک انرژی های بالا 

 kaviani@alzahra.ac.ir

Associate Professor 

Kamran Kaviani 

 

محمود رضا روحانی 

دانشیار 

فیزیک پلاسما 

 rouhanik@yahoo.com

 Associate Professor

 Mahmoud Reza Rohani

 

 بتول سجاد

دانشیار 

فیزیک لیزر 

bsajad@alzahra.ac.ir 

 Associate Professor

Batool Sajad 

 

احمد شریعتی 

دانشیار 

فیزیک ریاضی 

 shariati@mailaps.org
shahram.shariati@gmail.com

Associate Professor 

 Ahmad Shariati

 

 عزیزاله شفیع خانی 

دانشیار 

فیزیک ذرات 

 ashafie@ipm.ir

 Associate Professor

 Azizillah  Shafikhani

 

سعیده شعاری نژاد 

دانشیار 

فیزیک ماده چگال 

 sshorari@alzahra.ac.ir
sshoari@gmail.com

Associate Professor 

Saeedeh Shoari Nejad 

  زهرا شورشینی  استادیار فیزیک لیزرzshinie@alzahra.ac.ir Assistant Professor Zahra Shoorsheini
  فاطمه شهشهانی دانشیار فیزیک لیزر f_shahshahani@alzahra.ac.ir
fshahshahani@gmail.com
 Associate ProfessorFatemeh Shahshahani 
  امیرحسین فتح اللهی استاد فیزیک ریاضی ahfatol@gmail.com Professor Amir Hossein Fatollahi
  عبداله مرتضی علی استاد فیزیک ماده چگال  Professor Abdollah Mortezaali
  امیرعلی مسعودی استاد فیزیک ماده چگال masoudi@alzahra.ac.ir ProfessorAmir Ali Masoud
  ناهید ملکی جیرسرایی استادیار فیزیک ماده چگال maleki@alzahra.ac.ir Assistant Professor Nahid Maleki Jirsaraei
  محمد تقی میرترابی دانشیاراختر فیزیک  torabi@alzahra.ac.ir Associate Professor Mohammad Taghi Mirtorabi

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/21
تعداد بازدید:
7207
گروه فیزیک
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.