۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت

اعضای هیئت علمی

 

 
مرتبه علمی : استاد - Professor
رشته : فیزیک ریاضی - 
ایمیل : mohamadi@alzahra.ac.ir 
   
 
مرتبه علمی : استادیار _ Assistant Professor
رشته : فوتونیک
   
  فاطمه تاجیک - Fatemeh Tajik
مرتبه: استادیار_ Assistant Profesoor
رشته: ماده چگال
ایمیل:f.tajik@alzahra.ac.ir 
  Google Scholar
  
  محمد رضا جعفری - Mohammadreza Jafari
مرتبه: دانشیار- Associate Professor
رشته: ماده چگال
  
 
 مرتبه : دانشیار - Associate Professor
رشته : فیزیک پلاسما
   
 
مرتبه : استاد - Professor
رشته : فیزیک ریاضی 
   صدیقه دادرس - Sadigheh Dadras
مرتبه : دانشیار - Associate Professor
رشته : فیزیک ماده چگال
   
   وحید دادمهر - Vahid Dadmehr
مرتبه : دانشیار - Associate Professor
رشته : فیزیک ماده چگال
ایمیل: daadmehr@alzahra.ac.ir
Google Scholar
   
   فریناز روشنی - Farinaz Roshani
مرتبه : دانشیار - Associate Professor
رشته : فیزیک نظری 
ایمیل:
Google Scholar
   
 
 محمود رضا روحانی- Mahmoud Reza Rohani
مرتبه : دانشیار - Associate Professor
رشته : فیزیک پلاسما
ایمیل :  rouhanik@yahoo.com
   
   بتول سجاد - Batool Sajad
مرتبه : دانشیار - Associate Professor
رشته : فیزیک لیزر
ایمیل : bsajad@alzahra.ac.ir
   
   احمد شریعتی - Ahmad Shariati
مرتبه : دانشیار - Associate Professor
رشته : فیزیک ریاضی
ایمیل : shariati@mailaps.org
   
   عزیز اله شفیع خانی - Azizollah Shafikhani
مرتبه : استاد -  Professor
رشته : فیزیک ذرات 
ایمیل : ashafie@alzahra.ac.ir
Google Scholar
   
   سعیده شعاری نژاد - Saeedeh Shoari Nejad
مرتبه : دانشیار - Associate Professor
رشته : فیزیک ماده چگال
ایمیل : sshorari@alzahra.ac.ir
sshoari@gmail.com
Google Scholar
   
   فاطمه شهشهانی - Fatemeh Shahshahani
مرتبه : دانشیار - Associate Professor
رشته : فیزیک لیزر 
   
   امیر حسین فتح اللهی - Amir Hossein Fatollahi
مرتبه : استاد - Professor
رشته : فیزیک ریاضی 
   
  کامران کاویانی - Kamran kaviani
مرتبه : دانشیار- Associate Professor
رشته : فیزیک انرژی های بالا
ایمیل : kaviani@alzahra.ac.ir 
Google Scholar
  
   امیر علی مسعودی - Amir Ali Masoudi
مرتبه : استاد - Professor
رشته : فیزیک ماده چگال 
   
   محمد تقی میر ترابی - Mohammad Taghi Mirtorabi
مرتبه : دانشیار - Associate Professor
رشته : اختر فیزیک 
   
   
   
   
 
   

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/11
تعداد بازدید:
6275
گروه فیزیک
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.