۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
دفاعیه های فیزیک شیمی
دفاعیه های نیمسال دوم 1396 دکتری
تاریخ دفاعیه ها اعلام شد
تاریخ:
1397/06/20
تعداد بازدید:
138
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
گروه فیزیک
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.