۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
سخنرانی هفتگی دانشکده فیزیک شیمی
سخنرانی با عنوان "مروری بر آثار و حیات علمی استیفن هاوکینگ"
سخنرانی دکتر قائم مقامی با عنوان "مروری بر آثار و حیات علمی پروفسور استیفن هاوکینگ"
انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه الزهرا سمیناری با موضوع مروری بر آثار و حیات علمی استیفن هاوکینگ را با سخنرانی دکتر محمد قائم مقامی در روز شنبه مورخ 18/1/97 ساعت 11:30 الی 13 در سالن کوثر ساختمان ابن سینا برگزار نمود در این جلسه در خصوص دستاوردهای علمی استیفن هاوکینگ در شاخه فیزیک تئوری نظیر تابش هاوکینگ و افق رویداد سیاهچاله صحبت و نقد شد
 
تاریخ:
1397/01/20
تعداد بازدید:
335
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.