۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن

همکاران بازنشسته

 
 رحیم حکمت شعار استاد
یحیی فرهنگی استاد
 محمد رضا جلیلیان حسن پور استاد
 سید یحیی شیرازی بهشتی ها استاد
 عبدالحسین عبدی اسکویی استاد
 ژیلا آزاد    استادیار
 زهره مدرس تهرانی استادیار
  
 کریم اسدالله  مربی      
 محمد خراسانی  مربی
 پروانه قزل ایاغ مربی
 ترانه توفیقی نیاکی مربی
 طاهره شرفی
 مربی
 شهناز خالقی مربی
 زینب شیواپور مربی
افتخار سادات میرحبیبی
 مربی
 
 صادق احمدی کارشناس
 شادمان چلبیانلو کارشناس
 گیتی دارابی کارشناس
 مینو خسروشاهی کارشناس
  
حسن جلیلوند
خدمات
 صفر مهرپویانخدمات
 مریم یعقوبی خدمات                      
  

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/14
تعداد بازدید:
2356
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.