۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

هسته هاي پژوهشي


 هسته هاي پژوهشي مصوب - طرح های پسا دکتری

 در دست انجام طراحي و شبيه سازي بازدارنده ها و فعال كننده هاي جديد انزيم كربونيك آنهيدراز به منظور كنترل بيماري هاي مغز و اعصاب دكتر مينا غياثي
     " بررسي انتشار امواج و ناپايداري ها در پلاسماهاي غباري گرانشي دكتر حسين حكيمي پژوه
  " بررسي ساخت هتروسيكل ها بر پايه ايندول ها و كينولين ها با استفاده از روش هاي نوين سنتزي دكتر مرتضي شيري
     "  تهيه، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليزوري نانو مايعات يوني در برخي واكنش هاي چند جزئي آلي دكتر كبري نيكوفر 
      "   تهيه ، خواص و كاربردهاي نانو كامپوزيت هاي آلي - فلزي  دكتر خديجه قنبري
خاتمه يافت               
مواد پيشرفته دو بعدي و مغناطيسي  دكتر نرگس انصاري 
 در دست انجام ابر رساناهاي دماي بالا  دكتر وحيد دادمهر 
 خاتمه يافتساخت ابر خازن و سلول هاي خورشيدي به عنوان ابزارهاي ذخيره و توليد انرژي الكتريكي  دكتر عمران مرادلو 
 در دست انجام اختر فيزيك - نظريه گرانش  دكتر تقي ميرترابي 
  " طراحي و سنتز تركيبات هتروسيكلي جديد بر پايه واكنش هاي چند جئيي با استفاده از دايكتن  دكتر يحيي شيرازي بهشتي ها 
  " مشتقات نانو سلولزي و بررسي كاربردي آنها   دكتر حنانه حيدري صوفياني
  " ارائه واكنش هاي چند جزئي جديد در جهت سنتز تك ظرفي هتروسيك هاي فعال بيولوژيكي  دكتر عطيه رضوانيان
  " سنتز نانو زئوليت هاي zsm-5 و zsm- 11 و مطالعه كاربرد آن در بعضي فرايندهاي نفتي مانند شكست مولكول هاي بلند زنجيره و حذف تركيبات حلقوي  دكتر مريم حقيقي 
 خاتمه یافت كاربرد نانو كاتاليست ها در سنتز مواد آلي داراي فعاليت بيولوژيكي  دكتر قدسي محمدي زياراني 

    در دست انجام

كاربرد نانو ذرات در محيط زيست و حسگري

 دكتر عزيز اله شفيع خاني


     "

طراحي و تهيه نانو ذرات جديد فلزي و نهش آنها روي بسترهايمناسب و بكارگيري آنها در كاتاليز واكنش هاي آلي با تاكيد بر واكنش هاي جزيي

 دكتر مجيد هروي


     "

ساخت و بررسي كارايي فازهاي جاذب براي استخراج و جداسازي تركيبات سمي از نمونها هاي حقيقي پيچيده

دكتر زهرا طالب پور     "

الكتروسنتز برخي تركيبات آلي, پليمري و چارچوب هاي فلزي-آلي جهت بررسي رفتار الكتروكاتاليزوري آنهادر نانوكامپوزيتها با روش هاي الكتروشيمي, اسپكترو الكتروشيمي و ميكرو استخراج الكترو غشايي     

دكتر ليدا فتوحي     " عامل دارترین سطوح مختلف نانو ساختارها با گونه های دارای گروه های کربونیلی و دیگر گروه های آلی و بررسی خصلت کاتالیزگری آنها در سنتز ترکیبات هتروسیکلی و مطالعه خواص و کاربردهای آنها دکتر قدسی محمدی زیارانی
     " بررسی آماری فرآیندهای دور از تعادل و کاربردهای آن دکتر امیر علی مسعودی
     " طراحی ، ساخت و مشخصه یابی نانو مواد پیشرفته برای کاربرد در فوتونیک ، الکترو و محیط زیست. دکتر نرگس انصاری
      " نانو پلیمرهای کوئوردیناسیونی به عنوان کاتالیزگر واکنش های شیمیایی دکتر ترانه حاجی اشرفی
      "  طرای و شبیه سازی بازدارنده ها و فعال کننده های جدید آنزیم کربونیک آنهیدراز به منظور کنترل بیماری های مغز و اعصاب دکتر مینا غیاثی
  طرح های پسا دکتری 
 در دست انجام تهیه و شناسایی کاتالیست هتروژن هیبریدی بر پایه یونی و کاربرد آن در واکنش های آلی دکتر مجید ممهد هروی- دکتر مینا توکلیان
      "  سنتز شناسایی و بررسی نقش کاتالیزوری برخی نانو کامپوزیت ها و مواد نانو حفره اصلاح شده جهت فرآیندهای کاتالیزوری (اکسایش) و تخریب نوری برخی آلاینده های موجود در آب های آلوده دکتر فائزه فرزانه- دکتر زینب اصغرپور
 خاتمه یافت سنتز گونه های مختلف نانو ساختارها با عامل های بازی و کاربرد آنها به عنوان کاتالیزگر در واکنش های چند جزئی دکتر قدسی محمدی زیارانی - دکتر شهریار بهار
 در دست انجام به کارگیری عناصر واسطه در سنتز ترکیبات آزا هتروسیکلی دکتر مرتضی شیری- دکتر مهتاب کیانی
     "  تهیه شناسایی و بررسی ویژگی های کاتالیزوری مایعات یونی بر پایه پلی اکسو متالات و کاربرد آنها در کاتالیز واکنش های متنوع آلی 

دکتر مجید ممهد هروی- دکتر ناهید لطفیان

  "

تاریخ به روزرسانی:
1397/06/18
تعداد بازدید:
3798
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.