۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

     
 
 
 فهرست آزمایشها 

روشهای وزن سنجی :
1-  اندازه گیری سولفات به روش گراویمتری 
2-اندازه گیری نیکل به روش گراویمتری
روشهای حجم سنجی :
3-تیتراسیون های اسید قوی و باز قوی (HCl , NaOH)
4-تیتراسیون های اسید ضعیف و باز قوی (CH3COOH , NaOH)
5- تیتراسیون های اسید و باز چند ظرفیتی (HCl, Na2CO3)
6-تیتراسیونهای رسوبی (اندازه گیری کلرید به روش مور و ولهارد) 
7-تیتراسیونهای اکسایش و کاهش (اندازه گیری آهن به روش کروماتومتری)
8-تیتراسیونهای اکسایش و کاهش (اندازه گیری مس به روش یدومتری)
9- تیتراسیون های کمپلکسومتری( اندازه گیری سختی آب)


 

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/14
تعداد بازدید:
12201
آزمایشگاه های آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.