۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

شیمی معدنی 2

 

  

 

فهرست
آزمایشگاه معدنی 2

-         تهیه ایزومری سیس و ترانس پتاسیم دی اگزالاتو اکوئو کروم (III)
        اندازه گیری اگزالات و کروم
        تهیه کمپلکس های کربناتو تترا آمین کبالت (III) و کلرو پنتامین کبالت (III) و اندازه گیری هدایت الکتریکی
        اندازه گیری ثابت پایداری گلیسینات نیکل
        تعیین ترکیب ساختمانی کمپلکس به روش job
        بررسی مکانیسم آب دار شدن کلروپنتامین کبالت (III) کلراید
        ایزومر نوری ( 2 جلسه)
        فوتوشیمی

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/26
تعداد بازدید:
13027
آزمایشگاه های آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.