۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

شیمی معدنی 1

آزمایشگاه شیمی معدنی 1
فهرست 
- نکات ایمنی کار در آزمایشگاه
- واکنش های منگنز و انتقال بار
- تهیه یک نمک مضاعف و یک کمپلکس از مس (II) و مقایسه برخی خواص آن ها
- رنگدانه های معدنی (1)
- رنگدنه های معدنی (2)
- تعیین درصد رنگدانه ها
- تهیه زاج ها و مطالعه بلور آن ها
- تهیه آب اکسیژنه و بررسی برخی خواص آن 
- تهیه بوریک اسید از بوراکس و تعیین درصد خلوص آن 
- تهیه سدیم تیوسولفات و آزمایشات تکمیلی
- تهیه مس (I) کلرید ( پایدار کردن اعداد اکسایش ناپایدار) و آزمایشات تکمیلی 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/19
تعداد بازدید:
11809
آزمایشگاه های آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.