۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

شیمی عمومی 2

آزمایشگاه شیمی عمومی 2 
فهرست آزمایشها
1. معرفی آزمایشگاه و گروهبندی
2. شناسایی وجداسازی کاتیونهای دسته 1
3. شناسایی کاتیونهای دسته 2
4. جداسازی کاتیونهای دسته 2
5. مجهول دسته1و2
6. شناسایی کاتیونهای دسته 3
7. جداسازی کاتیونهای دسته 3
8. مجهول دسته 3
9. شناسایی وجداسازی کاتیونهای دسته 4
10. شناسایی وجداسازی کاتیونهای دسته 5
11. مجهول 4و5
12. آنیونها
 

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/06
تعداد بازدید:
11547
آزمایشگاه های آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.