۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت

اعضای هیئت علمی

  ترانه حاجی اشرفی -Taraneh Haji Ashrafi
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : شیمی معدنی
  
  
  طیبه حسین نژاد - Tayebeh Hossein Nejad
  مرتبه علمی : دانشیار - Associate Professor
رشته : شیمی فیزیک 
  
  
  مریم حقیقی - Maryam Haghighi
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : مهندسی شیمی
  
  
  حنانه حیدری صوفیانی - Hananeh Heidari Soufiani
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : شیمی معدنی 
  
  
  سعید دهقانپور فراشاه - Saeed Dehghanpour Farashah
مرتبه علمی : استاد - Professor
رشته : شیمی معدنی 
  
  
  عطیه رضوانیان - Atiyeh Rezvanian
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : شیمی آلی 
  
  
  فاطمه رفیعی - Fatemeh Rafiei
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : شیمی آلی
  
  
  منصوره زاهدی - Mansoureh Zahedi
مرتبه علمی : دانشیار - Associate Professor
رشته : شیمی فیزیک
  
  
  مرتضی شیری - Morteza Shiri
مرتبه علمی : استاد -  Professor
رشته : شیمی آلی
  
  
  مرصع صمدی- Morasae Samadi
مرتبه علمی : استادیار- Assistant Professor
رشته: نانو شیمی
ایمیل : m.samadi@alzahra.ac.ir
Samadi88@gmail.com
Google Scholar
  
  
  زهرا طالب پور - Zahra Talebpour
مرتبه علمی :استاد -  Professor
رشته : شیمی تجزیه 
  
  
  عبدالحمید علیزاده - Abdolhamid Alizadeh
مرتبه علمی: استاد - Professor
رشته : شیمی آلی
  
  
  مریم عنافچه - Maryam Anafcheh
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : شیمی فیزیک 
  
  
  مینا غیاثی - Mina Ghiasi
مرتبه علمی : دانشیار - Associate Professor
رشته : شیمی فیزیک 
ایمیل:  ghiasi@alzahra.ac.ir
  
  
  لیدا فتوحی - Lida Fotouhi
مرتبه علمی : استاد - Professor
رشته : شیمی تجزیه 
  
  
  فائزه فرزانه - Faezeh Farzaneh 
مرتبه علمی : استاد - Professor
رشته : شیمی معدنی 
  
  
  خدیجه قنبری - Khadijeh Ghanbari
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : شیمی تجزیه 
  
  
  شکوفه گرانمایه - Shokoofeh Geranmayeh
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : نانو شیمی 
  
  
  مریم لشنی زادگان - Maryam Lashani Zadegan
مرتبه علمی : استاد - Professor
رشته : شیمی معدنی 
Google Scholar
  
  
  قدسی محمدی زیارانی - Ghodsi Mohammadi Ziarani
مرتبه علمی : استاد - Professor
رشته : شیمی آلی 
  
  
  معصومه محمد نژاد - Masoumeh Mohammadnejad
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : شیمی تجزیه 
  
  
  عمران مرادلو - Omran Moradlou
مرتبه علمی : دانشیار - Associate Professor
رشته : شیمی تجزیه 
  
  
 مجید ممهد هروی -Majid Mamhad Heravi
 مرتبه علمی : استاد - Professor
رشته : شیمی آلی
  
  
 کبری نیکوفر - Kobra Nikoofar
 مرتبه علمی : دانشیار - Associate Professor
رشته : شیمی آلی
  
  

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/30
تعداد بازدید:
6846
گروه شیمی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.