۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

طرح درس

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

نام استاد

 

 روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی

کروماتوگرافی

روشهای آماری 

روشهای جداسازی 

دکتر طالب پور

 

 

 

 آلی پیشرفته

 شناسایی ترکیبات آلی

 دکتر نیکوفر

 

 

 

 

صنعتی1 

 دکتر حقیقی

 

 

 

 

 تجزیه 2

 دکتر فتوحی -دکتر قنبری

 شیمی فیزیک3

 سینتیک شیمیایی

طیف سنجی مولکولی

 مکانیک کوانتومی

 شیمی فیزیک پیشرفته

 دکتر زاهدی

 

 

 

 تجزیه 1

شیمی عمومی2 

 دکتر محمد نژاد

 

 

اصول بیوشیمی

 طیف سنجی مولکولی

 شیمی عمومی 1

دکتر غیاثی 

    1 پیشرفته شیمی تجزیه دکتر فتوحی
    تجزیه پیشرفته شیمی تجزیه 2دکتر قنبری 
      

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/26
تعداد بازدید:
2737
گروه شیمی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.