۱۴۰۲ يکشنبه ۷ خرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي فیزیک شیمیمنو اصلي فیزیک شیمی
معرفی
آموزشی
دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
آزمایشگاه های آموزشی
آزمایشگاه مرکزی VSM
آزمایشگاه پژوهشی و فناوری کربن
Collapse منو دومنو دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
نقشه سايت
تاريخچه
افتخارات
رشته ها و مقاطع تحصيلي
نمودار سازمانی
برنامه راهبردي و عملياتي
ریاست دانشکده
روساي پيشين
شوراها و كارگروه هاي تخصصي
منشور اخلاقي
مجموعه تصاوير
مجموعه فيلم
مجموعه صوت
شماره هاي تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
معاون آموزشي
اخبار و اطلاعیه های آموزش
آيين نامه آموزشي كارشناسي
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد
آيين نامه آموزشي دكتري
آيين نامه امتحانات
فرم هاي كارشناسي ارشد
فرم های دکتری
اخبار و اطلاعيه هاي دانش آموختگان
اخبار و اطلاعيه هاي استعداد درخشان
پرسش هاي متداولFAQ
وظایف آموزش
برنامه درسی کارشناسی
ساير فرم ها
فرم های مقطع کارشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي</span>امور پژوهشي
معاون پژوهشي
آيين نامه ها و فرم هاي پژوهشي
فهرست نشريات علمي معتبر و نامعتبر
آثار و تاليفات اساتيد و كارمندان
طرح هاي پژوهشي مصوب اعضاء هيات علمي
فايل هاي آموزشي پژوهشي
پژوهشگران برتر
مجلات دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن ها</span>انجمن ها
انجمن علمي فيزيك
Collapse منو گروه فیزیکمنو گروه فیزیک
درباره گروه
اعضای هیئت علمی
معرفی آزمایشگاه ها
سرفصل دروس
تغییرات و بروز رسانی برنامه درسی ترمیک
گروه اتمی و مولکولی - توضیحات
منو گروه شیمی
Collapse منو آزمایشگاه آموزشیمنو آزمایشگاه آموزشی
فيزيك پايه1
فيزيك پايه 2
فیزیک پایه 3
فیزیک پایه 4
فیزیک حالت جامد
اپتیک
الکترونیک
آزمایشگاه شیمی فیزیک
Collapse منو آزمایشگاه تحقیقاتیمنو آزمایشگاه تحقیقاتی
آزمايشگاه تحقيقاتي جداسازي
آزمايشگاه سيستمهاي پيچيده
آزمایشگاه مرکزی
آزمايشگاه تحقيقاتي فيزيك
Collapse امور فرهنگیامور فرهنگی
معرفی
کارشناس امور فرهنگی دانشکده
حجاب و عفاف
فرهنگ
اخلاق حرفه ای
مولفه های رفتار اخلاقی
اخلاق حرفه ای در آموزش
اخلاق حرفه ای مدیران
تاثیر اخلاق حرفه ای در ایجاد تفاهم سازمانی
اخلاق حرفه ای در محل کار
نظر مراجع تقلید- خودروی شخصی هنگام آلودگی هوا
Collapse امور دانشجوییامور دانشجویی
معرفی
Collapse گروه اتمی و مولکولیگروه اتمی و مولکولی
درباره گروه
اعضای هیأت علمی
Collapse گروه فیزیک بنیادیگروه فیزیک بنیادی
اعضای هیأت علمی
فیزیک ماده چگال
Collapse فیزیک نظری و نانوفیزیک نظری و نانو
اعضای هیأت علمیدانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.