۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
كارشناسان

بخش آموزشی , اداری و پژوهشی دانشکده

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

فکس

پست الکترونیک

مریم لشنی زادگان

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2370

88041347

   
         

حسین حکیمی‌پژوه

معاون پژوهشی و اجرایی

2370

88041347

   

خورشید دماوندی

مسئول دفتر گروه فیزیک

2660 

گیتی آیت اللهی

کارشناس امور دانشکده (مسئول امور مالی )

2651

85692651

   

علی قنبر زاده

متصدی امور دانشکده

2371

85692371

   

بهاربراهیمی

کارشناس امور دانشکده (مسئول کامپیوتر و شبکه دانشکده)

2620

85692620

   ebahar@alzahra.ac.ir

فاطمه توکلی

کارشناس (مسئول آموزش _ کارشناس آموزش دکتری رشته فیزیک - ارشد شیمی)

2870

85692870

   

سیمین قاسمی

کاردان امور دانشکده (مسئول آموزش کارشناسی و ارشد رشته شیمی)

2872

85692872

   

زهرا حیدری

کارشناس مسئول                      دانشکده (مسئول آموزش کارشناسی و ارشد رشته فیزیک )

2871

85692871

   

نیر مسافر

کارشناس امور دانشکده (مسئول آموزش کارشناسی رشته فیزیک مهندسی و دکتری رشته شیمی)

2648

85692648

   
   فاطمه میرزایی  کارشناس امور دانشکده (مسئول امور پژوهشی)  2634  85692634    
   سمیه حسنوند  مسئول دفتر دانشکده   2370-2371  88041347  88613935
            

گروه فیزیک

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

فکس

پست الکترونیک

   

دفتر گروه فیزیک

2660

85692660

   
 

مقدم علی صفری

کارشناس آزمایشگاه

2639

85692639

 

ayat481@yahoo.com

 

رامونا نیک خصال

کارشناس آزمایشگاه

2644

85692644

 

rnic@alzahra.ac.ir

 

سکینه مینایی فرد

کارشناس آزمایشگاه

2644

85692644

 

s.minaeifard@alzahra.ac.ir

             

گروه شیمی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

فکس

پست الکترونیک

 

طوبی زریچی

مسئول دفتر شیمی 

2616

88041347

88041344

t.zarichi@gmail.com

 

مینو خسرو شاهی

کارشناس آزمایشگاه

2605-2610

85692605

 

khosroshahiminoo@yahoo.com

 

نرگس محمدی

کارشناس آزمایشگاه

2605-2610

85692610

 

narges.mohammady@gmail.com

 

مطهره عسگری

کارشناس آزمایشگاه

2605-2610

85692605

 

motahare.askari@yahoo.com

  زیبا عبدالله پور  کارشناس آزمایشگاه  2605      
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/13
تعداد بازدید:
10811
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.