۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر

فيزيك پايه1

آزمایشگاه فیزیک پایه یک General Physics 1 Laboratory


ساختمان شش طبقه، طبقه دوم، آزمایشگاه فیزیک پایه یک (داخلی 2644)
استاد مسئول: دکتر عزیزاله شفیع خانی
کارشناس: سکینه مینائی فرد
دستورکار آزمایشگاه فیزیک پایه یک: GPHL1.pdf      
آزمایشگاه فیزیک پایه یک برای بررسی و درک بهتر دانشجویان علوم پایه و فنی مهندسی از اصول و مفاهیم اولیه مکانیک در دوره کارشناسی طراحی شده است. در این آزمایشگاه دانشجویان پس از آشنایی با شیوه صحیح کار در آزمایشگاه، مفهوم خطا، محاسبه خطا و روش بررسی و تحلیل نتایج آزمایش؛ 11 آزمایش از 13 آزمایش زیر را به انتخاب استاد انجام می دهند.
 
آزمایش های 1و2: اندازه گیری 1و2
            هدف: آشنایی با ابزار اندازه‌گیری طول، جرم، زمان، حجم، تعیین جرم حجمی
 
آزمایش 3: میز نیرو
            هدف: تعیین برآیند نیروها، بررسی تعادل جسمی که تحت تأثیر چند نیروی متقاطع قرار دارد.
 

آزمایش 4: قرقره ها و چرخ و محور
            هدف: بررسی انواع قرقره‌ها، محاسبه‌ی مزیت مکانیکی و بازده در انواع قرقره‌ها، بررسی چرخ‌و‌محور، محاسبه‌ی مزیت مکانیکی و بازده در انواع چرخ‌و محور
 
 


آزمایش 5: بررسی سقوط آزاد
            هدف: بررسی سقوط آزاد اجسام از ارتفاع‌های متفاوت، اندازه گیری شتاب جاذبه زمین (g)
 آزمایش 6: بررسی سینماتیک حرکت انتقالی در دو بُعد (حرکت پرتابی)
            هدف: بررسی حرکت پرتابی، اندازه‌گیری برد پرتابه و تعیین بستگی برد به سرعت اولیه و زاویۀ پرتاب
 
 
آزمایش 7: بررسی سینماتیک و دینامیک حرکت خطی در یک بُعد (قوانین نیوتن)
            هدف: بررسی حرکت یکنواخت و تحقیق قانون اول نیوتون در حرکت خطی، بررسی حرکت شتابدار و تحقیق قانون دوم نیوتون در حرکت خطی
 
 
آزمایش 8: بررسی پایستگی تکانه خطی در برخورد یک بُعدی
            هدف: مطالعه برخورد کشسان (الاستیک) و ناکشسان (غیرالاستیک)، تحقیق پایستگی تکانه‌ی خطی
 
 
آزمایش 9: بررسی سینماتیک و دینامیک حرکت دورانی در یک بُعد
            هدف: آشنایی با جسم صلب ومحور دوران و گشتاور ماند، سنجش سرعت زاویه­ای و شتاب زاویه­ای در حرکت دورانی شتاب‌دار  
 
 


آزمایش 10: بررسی حرکت نوسانی ساده در یک بُعد (جسم-فنر و آونگ ساده)
            هدف: مطالعه­ی حرکت نوسانی ساده در مجموعه­ی جسم و فنر، سنجش ثابت فنر با استفاده از قانون هوک و حرکت نوسانی ساده در فنر، مطالعه­ی حرکت نوسانی ساده در آونگ ساده، بررسی متغییرهای مؤثر در دوره‌ی تناوب آونگ ساده، تعیین شتاب گرانش در آزمایشگاه توسط آونگ ساده
 
 


آزمایش 11: بررسی آونگ مرکب
            هدف: آشنایی با آونگ مرکب، بستگی زمان تناوب آونگ مرکب به گشتاور ماند، بستگی زمان تناوب آونگ مرکب به فاصله­ی مرکز جرم آونگ از نقطه آویز
 
 


آزمایش 12: بررسی آونگ کاتر
            هدف: آشنایی با آونگ کاتر و اندازه‌گیری شتاب جاذبه‌ی زمین (g) با کمک آن.
 
 
آزمایش 13: سنجش گشتاور ماند و بررسی قضیه محورهای موازی (آونگ پیچشی)
            هدف: آشنایی با آونگ پیچشی، بررسی گشتاور ماند اجسام­ با اشکال متفاوت حول محوری که از مرکز جرم جسم می‌گذرد، بررسی بستگی گشتاور ماند یک جسم به توزیع جرم در جسم، بررسی بستگی گشتاور ماند یک جسم به فاصله­ی محور دوران تا مرکز جرم جسم (قضیه محور موازی)
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/07
تعداد بازدید:
58207
آزمایشگاه های آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.