۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت

مجلات دانشكده


مجله فیزیک
 
نوع مجله : علمی ترویجی
صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول : عبدا... مرتضی علی دانشیار دانشگاه الزهرا
سردبیر :فاطمه شهشهانی
اعضای هیات تحریریه :
فاطمه شهشهانی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
عبدا... مرتضی علی , دانشیار دانشگاه الزهرا
کامران کاویانی, دانشیار دانشگاه الزهرا
عطاا... کوهیان , دانشیار دانشگاه تهران
عزالدین مهاجرانی, استاد دانشگاه شهید بهشتی
ترانه وظیفه شناس, دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه شجاعی باغینی, دانشیار دانشگاه تهران
ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا
دبیر اجرایی: مه سیما اربابی
ویراستار: محمدرضا سرکرده ای, دانشیار دانشگاه الزهرا
صفحه آرایی و صحافی : انتشارات فرگاهی / 26115576-021
ترتیب انتشار : دو فصلنامه
شمارگان 50 نسخه
URL:http://jap.alzahra.ac.ir

مجله Interface, Thin Films and Two - Dimensional Systems
 

صاحب امتیاز:دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:دکتر فاطمه شهشهانی
سردبیر:امیرعلی مسعودی
اعضای هیات تحریریه:
دکتر رسول ملک فر
دکتر علیرضا بهرامپور
دکتر عزالدین مهاجرانی
دکتر عبدالله مرتضی علی
دکتر نعمت الله ریاضی
دکتر هادی سوالونی
دکتر حسین حکیمی پژوه
Dr. K. Ravichandran
مدیر اجرایی:مه سیما اربابی


مجله کیمیاگران

 

صاحب امتیاز: انجمن علمی شیمی دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول: فرانک جعفری
سردبیر: سیما نجفی
اعضای هیات تحریریه:سیما نجفی , زهرا گودرزی, مینا داودی , دیانا افسر, زهرا رضاپور
ویراستار: زینب السادات مقیمی
بازبینی مقالات: دکتر معصومه محمد نژاد
ترتیب انتشار : فصلنامه
ایمیل:alzahrakimiyagaran@gmail.com
اینستاگرام:kimiyagaran1395

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/29
تعداد بازدید:
5484
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.