۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ اسفند

شوراها و كارگروه هاي تخصصي

شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
اعضای شورا: دکتر سجاد (ریاست دانشکده) - دکتر لشنی زادگان ( معاونت آموزشی) - دکتر میرترابی ( معاونت اجرایی) - دکتر فتح الهی ( مدیرگروه فیزیک ) - دکتر لشنی زادگان ( مدیر گروه شیمی) 
شورای ترفیع دانشکده
اعضای شورا: دکتر سجاد ( ریاست دانشکده) - دکتر لشنی زادگان ( معاونت آموزشی ) - دکتر  میرترابی ( معاونت اجرایی) - فتح الهی ( نماینده ترفیع فیزیک)  - دکتر گرانمایه ( نماینده ترفیع  شیمی) 
شورای پژوهشی 
اعضای شورا: دکتر سجاد ( ریاست دانشکده) - دکتر لشنی زادگان ( معاونت آموزشی ) - دکتر میرترابی ( معاونت اجرایی) - دکتر حکیمی پژوه ( نماینده پژوهشی فیزیک) - دکتر رضوانیان ( نماینده پژوهشی شیمی) 
شورای برنامه ریزی
اعضای شورا: دکتر سجاد ( ریاست دانشکده) - دکتر لشنی زادگان ( معاونت آموزشی ) - دکتر میرترابی  ( معاونت اجرایی) - دکتر سجاد ( نماینده برنامه ریزی فیزیک) - دکتر حقیقی ( نماینده برنامه ریزی شیمی) 
شورای بودجه 
اعضای شورا: دکتر سجاد ( ریاست دانشکده) - دکتر لشنی زادگان ( معاونت آموزشی ) - دکتر میرترابی ( معاونت اجرایی) - دکتر شفیع خانی ( نماینده بودجه فیزیک)  
شورای فرهنگی و انجمن های دانشجویی
اعضای شورا: دکتر سجاد ( ریاست دانشکده) - دکتر میرترابی ( معاونت اجرایی) - دکتر گرانمایه ( نماینده دانشکده )- دکتر دادمهر ( انجمن علمی نانو) - دکتر میرترابی ( انجمن علمی نجوم) - دکتر روشنی ( انجمن علمی فیزیک) - دکتر رفیعی ( انجمن علمی شیمی) - خانم میرزایی ( کارشناس پژوهش) - خانم مسافر (نماینده فرهنگی) - خانم ابراهیمی (کارشناس IT)
شورای IT 
اعضای شورا: دکتر سجاد ( ریاست دانشکده) - دکتر میرترابی ( معاونت اجرایی) - دکتر گرانمایه ( نماینده دانشکده)  - دکتر حیدری (نماینده شیمی) - خانم ابراهیمی ( کارشناس IT) 
شورای مدیران مسئول مجلات
اعضای شورا: دکتر سجاد ( ریاست دانشکده)  - دکتر میرترابی ( معاونت اجرایی) - دکتر مسعودی - دکتر شهشهانی
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/31
تعداد بازدید:
4796
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.