۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

تاريخچه

New Page 2 گروه های فیزیک و شیمی دانشکده از سال 1355 به عنوان زیر مجموعه­ای از دانشکده علوم پایه، پایه گذاری گردید. در سال های بعد نیز با جذب هیئت علمی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به پذیرش دانشجو اقدام نمود. نهایتا با تفکیک دانشکده علوم پایه به سه دانشکده مجزا در تابستان 1393 در قالب یک دانشکده ی مستقل با عنوان دانشکده فیزیک شیمی به فعالیت خود ادامه می دهد.
این دانشکده دارای 44 عضو هیات علمی تمام وقت (11 استاد، 15 دانشیار و 18 استادیار) می­باشد. همچنین 17 نفر از کارشناسان و کارمندان, خدمات آموزشی به دانشجویان این دانشکده ارائه می دهند.

گروه­های آموزشی

1. گروه فیزیک

2. گروه شیمی

رشته­ ها و گرایش­ها

هم اکنون دانشکده فیزیک شیمی دردو گروه آموزشی فیزیک و شیمی در رشته گرایش های مندرج در جدول زیر در حال فعالیت می باشد.

گروه های آموزشی، رشته، گرایش و مقاطع تحصیلی

ردیف
گروه آموزشی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
1
فیزیک 1-فیزیک
2-فیزیک مهندسی
1-فیزیک- اتمی و مولکولی
2-فیزیک-ماده چگال
3-فیزیک نظری
4-فیزیک-ذرات بنیادی­و نظریه میدان
5-فیزیک-فیزیک نجوم
6-فوتونیک
7-علوم فناوری نانو- نانو فیزیک
1-فیزیک
در شش زمینه
لیزر
پلاسم
ماده چگال
ذرات بنیادی
نظری
نجوم
2
شیمی 1-شیمی کاربردی
2-شیمی محض
1-شیمی- شیمی آلی
2-شیمی- شیمی تجزیه
3-شیمی-شیمی فیزیک
4-شیمی- شیمی معدنی
5-علوم و فناوری نانو- نانو شیمی
1-شیمی – شیمی آلی
2-شیمی-شیمی تجزیه
3-شیمی-شیمی معدنی
4-شیمی- شیمی فیزیک
(درحال تأسیس)

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشکده در خرداد ماه 1394 برحسب گروه های آموزشی در جدول خلاصه شده است.

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل گروه های آموزشی 

 
ردیف گروه آموزشی مقطع تحصیلی رشته ها و گرایش های مصوب آمار دانشجویان شاغل به تحصیل 98-97
روزانه شبانه جمع
1 فیزیک کارشناسی فیزیک 149 12161
فیزیک مهندسی - حالت جامد 44347
کارشناسی ارشد فیزیک – اتمی و مولکولی 1 0 1
فیزیک- ماده چگال 15 5 20
فیزیک- نظری 0 0 0
فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 70 7
فیزیک – نجوم 3 2  5
فوتونیک 16 319
علوم و فناوری نانو- نانو    فیزیک
فیزیک - حالت جامد  
 فیزیک - فیزیک بنیادی   
فیزیک - فیزیک آماری و سامانه های پیچیده
فیزیک - گرانش و کیهان شناسی
فیزیک - نانو فیزیک
نانو فیزیک
 
1
5
7
5
1
1
1
2
6
8
 
                
دکتری
فیزیک – اپتیک و لیزر
فیزیک-  پلاسما
فیزیک- نجوم و اختر فیزیک
فیزیک-  ماده چگال
فیزیک-  ذرات بنیادی
فیزیک -  نظری
6
1
4
16
1
120

0
1
0
06
1
4
17
1
12
 
جمع
 
 
314
34
348
2
 
 
 
شیمی
کارشناسی
شیمی محض
شیمی کاربردی
141
1
11
179
152
180
 
 
کارشناسی ارشد
شیمی – شیمی آلی
شیمی – شیمی تجزیه
شیمی- شیمی معدنی
شیمی- شیمی فیزیک

شیمی - نانو شیمی
25
20
20
21

8
8
6
4
3
 
33
26
24
24
 
10 
 
دکتری
شیمی- شیمی آلی
شیمی- شیمی تجزیه
شیمی- شیمی معدنی
18
10
13
3
0
1
21
10
14
 
جمع
 
 
287
218
505
جمع کل
853

 امکانات دانشکده شامل :  کتابخانه، سایت رایانه ­ای، کارگاه شیشه­ گری، آزمایشگاه مرکزی و همچنین مشتمل برمجموعه ای از آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی به شرح زیر می باشد:       

آزمایشگاه­های آموزشی شیمی

نام آزمایشگاه آموزشی (شیمی)
محل آزمایشگاه
آزمایشگاه آموزشی آلی
ساختمان دانشکده، طبقه همکف
آزمایشگاه آموزشی جداسازی
ساختمان دانشکده، طبقه همکف
آزمایشگاه آموزشی تجزیه
ساختمان دانشکده، طبقه همکف
آزمایشگاه آموزشی تجزیه دستگاهی
ساختمان دانشکده، طبقه چهارم

آزمایشگاه آموزشی شیمی فیزیک
ساختمان دانشکده، طبقه اول
آزمایشگاه آموزشی شیمی معدنی
ساختمان دانشکده، طبقه اول
آزمایشگاه آموزشی صنعتی
سایت شرقی
آزمایشگاه آموزشی شیمی عمومی
ساختمان دانشکده، طبقه اول

          آزمایشگاه­های تحقیقاتی شیمی

نام آزمایشگاه تحقیقاتی(شیمی)
محل آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی گروه شیمی
ساختمان دانشکده، طبقه چهارم
آزمایشگاه تحقیقاتی گروه شیمی
ساختمان دانشکده، طبقه اول
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
ساختمان شیشه گری
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
ساختمان شیشه گری
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
سایت شرقی
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه
ساختمان دانشکده، طبقه چهارم
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه
ساختمان دانشکده، طبقه اول
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه
سایت شرقی
سایت تحقیقاتی شیمی فیزیک
ساختمان دانشکده، طبقه همکف
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
ساختمان دانشکده، طبقه اول
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
شیشه گری
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
سایت شرقی     

آزمایشگاه­های آموزشی فیزیک

نام آزمایشگاه آموزشی(فیزیک)
محل آزمایشگاه
آزمایشگاه پایه 1
طبقه دوم شش طبقه
آزمایشگاه پایه 2
طبقه دوم شش طبقه
آزمایشگاه پایه 3
طبقه دوم شش طبقه
آزمایشگاه فیزیک جدید
طبقه سوم شش طبقه
آزمایشگاه الکترونیک
طبقه سوم شش طبقه
آزمایشگاه اپتیک
طبقه سوم شش طبقه
آزمایشگاه پیشرفته
طبقه سوم شش طبقه
آزمایشگاه هسته ای
جنب شیشه گری

         آزمایشگاه­های تحقیقاتی فیزیک

نام آزمایشگاه (فیزیک)
محل آزمایشگاه
آزمایشگاه سیستم های پیچیده
"
آزمایشگاه ابررسانایی
سایت شرقی
آزمایشگاه کربن
"
آزمایشگاه سطح و لایه نازک
"
آزمایشگاه فتونیک
"
کارگاه
سایت شرقی

 مجلات دانشکده

  اعضای هیئت رئیسه دانشکده:

 ریاست دانشکده :  دکتر سعید دهقانپور فراشاه  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر مریم لشنی زادگان
 معاون پژوهشی و اجرایی : دکتر حسین حکیمی پژوه  
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/11
تعداد بازدید:
2813
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.