۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

تاريخچه

New Page 2 گروه های فیزیک و شیمی دانشکده از سال 1355 به عنوان زیر مجموعه­ای از دانشکده علوم پایه، پایه گذاری گردید. در سال های بعد نیز با جذب هیئت علمی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به پذیرش دانشجو اقدام نمود. نهایتا با تفکیک دانشکده علوم پایه به سه دانشکده مجزا در تابستان 1393 در قالب یک دانشکده ی مستقل با عنوان دانشکده فیزیک شیمی به فعالیت خود ادامه می دهد.
این دانشکده دارای 44 عضو هیات علمی تمام وقت (11 استاد، 15 دانشیار و 18 استادیار) می­باشد. همچنین 17 نفر از کارشناسان و کارمندان, خدمات آموزشی به دانشجویان این دانشکده ارائه می دهند.

گروه­های آموزشی

1. گروه فیزیک

2. گروه شیمی

رشته­ ها و گرایش­ها

هم اکنون دانشکده فیزیک شیمی دردو گروه آموزشی فیزیک و شیمی در رشته گرایش های مندرج در جدول زیر در حال فعالیت می باشد.

گروه های آموزشی، رشته، گرایش و مقاطع تحصیلی

ردیف
گروه آموزشی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
1
فیزیک 1-فیزیک
2-فیزیک مهندسی
1-فیزیک- اتمی و مولکولی
2-فیزیک-ماده چگال
3-فیزیک نظری
4-فیزیک-ذرات بنیادی­و نظریه میدان
5-فیزیک-فیزیک نجوم
6-فوتونیک
7-علوم فناوری نانو- نانو فیزیک
1-فیزیک
در شش زمینه
لیزر
پلاسم
ماده چگال
ذرات بنیادی
نظری
نجوم
2
شیمی 1-شیمی کاربردی
2-شیمی محض
1-شیمی- شیمی آلی
2-شیمی- شیمی تجزیه
3-شیمی-شیمی فیزیک
4-شیمی- شیمی معدنی
5-علوم و فناوری نانو- نانو شیمی
1-شیمی – شیمی آلی
2-شیمی-شیمی تجزیه
3-شیمی-شیمی معدنی
4-شیمی- شیمی فیزیک
(درحال تأسیس)

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشکده در اردیبهشت 1401 برحسب گروه های آموزشی در جدول خلاصه شده است.

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل گروه های آموزشی 

  

ردیف

گروه آموزشی

مقطع تحصیلی

رشته ها و گرایش های مصوب

آمار دانشجویان شاغل به تحصیل نیم‌سال دوم  1400-1401

روزانه

شبانه

جمع

1

فیزیک

کارشناسی

فیزیک

146

22

168

فیزیک مهندسی – حالت جامد

1

__

1

کارشناسی ارشد

فوتونیک

24

5

29

فیزیک – اپتیک و لیزر

6

2

8

فیزیک - ماده چگال

21

5

26

فیزیک-حالت جامد

___

___

__

فیزیک -ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

10

---

10

فیزیک – گرانش و کیهان شناسی

1

---

1

علوم و فناوری نانو - نانو فیزیک

___

___

___

فیزیک – فیزیک نجومی

___

___

____

فیزیک – فیزیک آماری و سامانه های پیچیده

20

5

25

فیزیک – نجوم و اختر فیزیک

19

4

23

فیزیک – نانو فیزیک

29

5

34

فیزیک-پلاسما

4

---

4

دکتری

فیزیک – اپتیک و لیزر

3

___

3

فیزیک

15

___

15

فیزیک - نجوم و اخترفیزیک

2

___

2

فیزیک - ماده چگال

6

___

6

فیزیک - ذرات بنیادی

___

___

___

فیزیک - نظری

___

___

___

جمع

307

48

355

2

شیمی

کارشناسی

شیمی محض

147

22

169

شیمی کاربردی

3

190

193

کارشناسی ارشد

شیمی - شیمی آلی

59

8

67

شیمی - شیمی تجزیه

19

5

24

شیمی - شیمی فیزیک

11

3

14

شیمی - شیمی معدنی

28

1

29

شیمی - نانو شیمی

23

4

27


   

دکتری

شیمی - شیمی آلی

24

3

27

شیمی - شیمی معدنی

10

---

10

شیمی - شیمی تجزیه

14

__

14

جمع

338

236

574

جمع کل

                                      929

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
کارشناسی:531

کارشناسی ارشد:321

دکتری:77

   امکانات دانشکده شامل :  کتابخانه، سایت رایانه ­ای، کارگاه شیشه­ گری، آزمایشگاه مرکزی و همچنین مشتمل برمجموعه ای از آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی به شرح زیر می باشد:       

آزمایشگاه­های آموزشی شیمی

نام آزمایشگاه آموزشی (شیمی)
محل آزمایشگاه
آزمایشگاه آموزشی آلی
ساختمان دانشکده، طبقه همکف
آزمایشگاه آموزشی جداسازی
ساختمان دانشکده، طبقه همکف
آزمایشگاه آموزشی تجزیه
ساختمان دانشکده، طبقه همکف
آزمایشگاه آموزشی تجزیه دستگاهی
ساختمان دانشکده، طبقه چهارم

آزمایشگاه آموزشی شیمی فیزیک
ساختمان دانشکده، طبقه اول
آزمایشگاه آموزشی شیمی معدنی
ساختمان دانشکده، طبقه اول
آزمایشگاه آموزشی صنعتی
سایت شرقی
آزمایشگاه آموزشی شیمی عمومی
ساختمان دانشکده، طبقه اول

          آزمایشگاه­های تحقیقاتی شیمی

نام آزمایشگاه تحقیقاتی(شیمی)
محل آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی گروه شیمی
ساختمان دانشکده، طبقه چهارم
آزمایشگاه تحقیقاتی گروه شیمی
ساختمان دانشکده، طبقه اول
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
ساختمان شیشه گری
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
ساختمان شیشه گری
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
سایت شرقی
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه
ساختمان دانشکده، طبقه چهارم
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه
ساختمان دانشکده، طبقه اول
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه
سایت شرقی
سایت تحقیقاتی شیمی فیزیک
ساختمان دانشکده، طبقه همکف
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
ساختمان دانشکده، طبقه اول
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
شیشه گری
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
سایت شرقی     

آزمایشگاه­های آموزشی فیزیک

نام آزمایشگاه آموزشی(فیزیک)
محل آزمایشگاه
آزمایشگاه پایه 1
طبقه دوم شش طبقه
آزمایشگاه پایه 2
طبقه دوم شش طبقه
آزمایشگاه پایه 3
طبقه دوم شش طبقه
آزمایشگاه فیزیک جدید
طبقه سوم شش طبقه
آزمایشگاه الکترونیک
طبقه سوم شش طبقه
آزمایشگاه اپتیک
طبقه سوم شش طبقه
آزمایشگاه پیشرفته
طبقه سوم شش طبقه
آزمایشگاه هسته ای
جنب شیشه گری

         آزمایشگاه­های تحقیقاتی فیزیک

نام آزمایشگاه (فیزیک)
محل آزمایشگاه
آزمایشگاه سیستم های پیچیده
"
آزمایشگاه ابررسانایی
سایت شرقی
آزمایشگاه کربن
"
آزمایشگاه سطح و لایه نازک
"
آزمایشگاه فتونیک
"
کارگاه
سایت شرقی

 مجلات دانشکده

  اعضای هیئت رئیسه دانشکده:

 ریاست دانشکده :  دکتر سعید دهقانپور فراشاه  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر مریم لشنی زادگان
 معاون پژوهشی و اجرایی : دکتر محمد تقی میرترابی  
تاریخ به روز رسانی:
1401/01/30
تعداد بازدید:
4635
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.