۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

معاونين و مديران

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی : 
دکتر مریم لشنی زادگان
 پست الکترونیکی 
m_lashani@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88041347
داخلی : 2370 

معاون پژوهشی و اجرایی : 
دکتر محمد تقی میرترابی
پست الکترونیکی :torabi@alzahra.ac.irr
شماره تماس مستقیم : 88041347
داخلی : 2370    
 

 

 

مدیر گروه شیمی: 
آقای دکتر عمران مرادلو 
پست الکترونیکی :    moradlou@alzahra.ac.i
    شماره تماس
 مستقیم : 88041344
 داخلی :  2616


 

مدیر گروه فیزیک: 
آقای دکتر امیر حسین فتح الهی
پست الکترونیکی: ahfatol@gmail.com
شماره تماس مستقیم : 88613937
داخلی :  2660  

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/11
تعداد بازدید:
12027
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.