۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
دفاعيه هاي فيزيك دانشكده فيزيك شيمي
دفاعيه هاي فيزيك نيمسال دوم 95
دفاعيه ها

 

دانشجو

رشته و مقطع

عنوان پايان نامه

استاد

محل

تاريخ

زمان

سميه قلي‌پور

دكتري فيزيك

ساخت و مشخصه‌يابي سلول خورشيدي نانوساختاري مبتني بر جاذب پروسكايت

استادراهنما اول:عبد الله مرتضي‌علي

استاد راهنما ي دوم: نيما تقوي‌نيا

استاد مشاور: فريبا تاج‌آبادي،

آمفي تئاتر دانشكده

96/6/28

17 تا 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهرنوش قائد رحمتي

ارشد فيزيك

 

 اميرعلي مسعودي (راهنما)

محمد خرمي (مشاور)

سايت

فيزيك
 

16/7/96

17 تا 19

منصوره صديقي عطار

ارشد فيزيك

 

 اميرعلي مسعودي (راهنما)

محمد خرمي (مشاور)

 

سايت

فيزيك

 

18/7/96

 17 تا 19

زهراسادات ميرمحمدي كوشنكو 

ارشد فيزيك

 

دكترمحمدتقي ميرترابي (راهنما ي اول)

دكترمحمد خرمي (راهنما ي دوم)

دكترمحمودرضا روحاني (مشاور))

سايت فيزيك

22/6/96

10 تا 12

سحر نادي

ارشد فيزيك

 

دكترمحمدتقي ميرترابي (راهنما)

سايت فيزيك

22/6/96

13 تا 15

فاطمه ساعي دهقان

ارشد فيزيك

 

دكترمحمدتقي ميرترابي (راهنما)

سايت فيزيك

22/6/96

15 تا 17

مرضيه رسولي خورده‌بلاغ

ارشد فيزيك

 

دكتراميرحسين فتح‌اللهي (راهنما)

دكتراحمد شريعتي (مشاور)

سايت فيزيك

28/6/96

14 تا 16

نيلوفر برقي جانيار

ارشد فيزيك

 

دكترميرحسين فتح‌اللهي (راهنما)

دكترامير آقامحمدي (مشاور)

سايت فيزيك

28/6/96

16 تا 18

زهرا اصمعي

ارشد فيزيك

 

دكترعزيزاله شفيع‌خاني (راهنما)

سايت فيزيك

20/6/96

15 تا 17

فاطمه ايراني

ارشد فيزيك

 

دكترعزيزاله شفيع‌خاني (راهنما)

سايت فيزيك

20/6/96

13 تا 15

مرضيه شاليها

ارشد فيزيك

 

دكتركامران كاوياني (راهنما)

سايت فيزيك

19/6/96

 8.30 تا 10.30

زهرا دادبخش

ارشد فيزيك

 

دكترفاطمه شهشهاني (راهنما)
دكترمرتضي مظفري (مشاور، پژوهشگاه نيرو)

 

 سايت فيزيك

26/6/96

 15 تا 17

 زهرا نعمتي

ارشد فيزيك

 

دكترفاطمه شهشهاني (راهنما)
دكترجلال نوروز عليايي (مشاور)

 سايت فيزيك

26/6/96

 17 تا 19

 نوشين رنجكش

ارشد فيزيك

 

دكترحسين حكيمي‌پژوه (راهنما)
دكترمحمودرضا روحاني (مشاور)

 

 سايت فيزيك

 30/6/96

 15 تا 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1396/07/25
تعداد بازدید:
654
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن:
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
گروه فیزیک
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.