۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند
مسابقات تعمقی بر آیات الهی در مکتب کیمیا و تجربه ارایه یک آزمایش شیمی جذاب

مسابقات تعمقی بر آیات الهی در مکتب کیمیا و تجربه ارایه یک آزمایش شیمی جذاب برگزار شد

1399/08/25
مجموعه تصاویر
آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي
1396/06/18
 • بازديد از باغ گياهشناسيبازديد از باغ گياهشناسي
  بازديد از باغ گياهشناسي
 • آزمايشگاه شيميآزمايشگاه شيمي
  آزمايشگاه شيمي
 • وبینار فیزیک نظریوبینار فیزیک نظری
  وبینار فیزیک نظری
 • دانشكده فيزيك شيميدانشكده فيزيك شيمي
  دانشكده فيزيك شيمي
 • آزمايشگاه فيزيك مدرنآزمايشگاه فيزيك مدرن
  آزمايشگاه فيزيك مدرن
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.