۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
دفاعيه اولين دانشجوي دكتر شيمي تجزيه برگزار شد
1396/11/28
زمانبندي دفاعيه هاي دانشكده اعلام شد
1396/11/14
مقاله آقاي دكتر عمران مرادلو در مجله Applied Catalysis B: Environmental چاپ شد
1396/10/27
طي مراسمي با تجليل از كليه پژوهشگران دانشگاه , پژوهشگران نمونه معرفي شدند
1396/10/13
بازديد دانشجويي به همت انجمن علمي شيمي برگزار شد
1396/10/03
با همت انجمن فيزيك دانشكده يادواره پيشكسوتان فيزيك با پخش مستندي از مصاحبه با مادر نجوم ايران برگزار شد
1396/10/03
مجموعه تصاویر
آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي
1396/06/18
 • كلاسكلاس
  كلاس
 • بازديد از باغ گياهشناسيبازديد از باغ گياهشناسي
  بازديد از باغ گياهشناسي
 • آزمايشگاه شيميآزمايشگاه شيمي
  آزمايشگاه شيمي
 • وبينار فيزيك نظريوبينار فيزيك نظري
  وبينار فيزيك نظري
 • دانشكده فيزيك شيميدانشكده فيزيك شيمي
  دانشكده فيزيك شيمي
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.