۱۳۹۷ جمعه ۳۰ شهريور
انتخابات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه
تاریخ:
1397/03/20
تعداد بازدید:
15
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.