سرآمدان آموزش معرفی شدند
1397/02/10
سخنرانی اقای احسان امیرزاده با عنوان " پدیده شناسی بحران در بازارهای مالی به وسیله ی فیزیک سیستم های پیچیده " به همت انجمن علمی فیزیک برگزار شد
1397/02/08
به همت انجمن علمی دانشجویی فیزیک سخنرانی خانم محدثه عباسی فر با موضوع "تحول زمانی آنتروپی درهم تنیدگی در سامانه های بس ذره ای " برگزار شد
1397/02/03
در این جلسه موضوع تشعشات کیهانی توسط سخنران مورد بررسی قرار گرفت
1396/12/23
در روز شنبه 19 اسفند ماه مراسم تجلیل از پیشکسوتان و بازنشستگاه دانشگاه اعم از کارکنان و اساتید برگزار شد
1396/12/20
مجموعه تصاویر
تصاوير سال 1396
 • آزمایشگاه فیزیک پایه یکآزمایشگاه فیزیک پایه یک
  آزمایشگاه فیزیک پایه یک
 • آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنیآزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
  آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
 • محوطه ازمایشگاه هامحوطه ازمایشگاه ها
  محوطه ازمایشگاه ها
 • بازدید از نمایشگاه نانوبازدید از نمایشگاه نانو
  بازدید از نمایشگاه نانو
 • شركت دانشجو فرانك فيضي (شيمي) در مدرسه تابستاني چينشركت دانشجو فرانك فيضي (شيمي) در مدرسه تابستاني چين
  شركت دانشجو فرانك فيضي (شيمي) در مدرسه تابستاني چين
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.