پیام تبریک آقای دکتر سعید دهقانپور به مناسبت سال نو
1396/12/27
در این جلسه موضوع تشعشات کیهانی توسط سخنران مورد بررسی قرار گرفت
1396/12/23
در روز شنبه 19 اسفند ماه مراسم تجلیل از پیشکسوتان و بازنشستگاه دانشگاه اعم از کارکنان و اساتید برگزار شد
1396/12/20
شرکت الزیویر کتاب خانم دکتر قدسی محمدی زیارانی را چاپ کرد
1396/12/19
کاشت نهال توسط اساتید و کارکنان و دانشجویان به همت انجمن فیزیک
1396/12/19
دفاعيه اولين دانشجوي دكتر شيمي تجزيه برگزار شد
1396/11/28
مجموعه تصاویر
تصاوير سال 1396
 • حدیث روزحدیث روز
  حدیث روز
 • آزمایشگاه فیزیک پایه یکآزمایشگاه فیزیک پایه یک
  آزمایشگاه فیزیک پایه یک
 • آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنیآزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
  آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
 • محوطه ازمایشگاه هامحوطه ازمایشگاه ها
  محوطه ازمایشگاه ها
 • بازدید از نمایشگاه نانوبازدید از نمایشگاه نانو
  بازدید از نمایشگاه نانو
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.